Profesor Piotr Guliński laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zdjęcieNajlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. 3 grudnia 2018 r. w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia zawodowe w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce w 2017 roku. Miło jest nam poinformować, że z rąk Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina Nagrodę indywidualną Ministra odebrał Pan prof. dr hab. Piotr Guliński z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


Prof. dr hab. Piotr Guliński jest wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Profesor Guliński przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej od tytułu zawodowego magistra inżyniera do tytułu naukowego profesora na macierzystym Wydziale Przyrodniczym. Głównym nurtem Jego badań i zainteresowań naukowych jest problematyka związana z chowem hodowlą i użytkowaniem bydła. Profesor jest autorem lub współautorem ponad 220 prac opublikowanych, z czego 110 to prace zamieszczone w czasopismach naukowych. W okresie dotychczasowego zatrudnienia wypromował 3 doktorów oraz 180 magistrów i inżynierów ze specjalnością chów i hodowla bydła. Wspomnieć trzeba, że w okresie zatrudnienia pełnił wiele ważnych funkcji organizacyjnych w macierzystej Uczelni. Był m.in. dziekanem Wydziału Przyrodniczego (w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012) i prodziekanem Wydziału Rolniczego (w kadencjach 1999-2002 i 2002-2005). Od 2001 roku pełni funkcję kierownika Katedry Hodowli Bydła, Owiec i Oceny Mleka na Wydziale Przyrodniczym UPH w Siedlcach. Profesor Piotr Guliński jest osobą znaną w krajowym środowisku związanym z chowem i hodowlą bydła. Pełnił i nadal pełni szereg funkcji związanych z działalnością tego środowiska. Jest m.in. przewodniczącym Sekcji Chowu i Hodowli Bydła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego w Warszawie (od 2009 r.) oraz członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (od 2015 r.). Profesor jest autorem wydanego w 2017 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN w Warszawie podręcznika akademickiego pt.: „Bydło domowe hodowla i użytkowanie”, który stanowił podstawę przyznania Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Panu Profesorowi składamy serdeczne gratulacje.

dyplom