Wykład generała Jarosława Gromadzińskiego - zdjęcie

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się spotkanie z dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanej generałem doktorem Jarosławem Gromadzińskim. Wygłosił on dla studentów wykład na temat „Siły Zbrojne RP w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego”. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział wielu studentów. Przybyła na wykład również JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk i Prorektorzy: prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz prof. dr hab. Anna Charuta. Spotkanie to wkomponowuje się w cykl spotkań mających na celu propagowanie obronności i postaw patriotycznych, a jednocześnie wpisuje się w akcję „Zostań żołnierzem”.

Więcej w wywiadzie przeprowadzonym przez TV Wschód: https://www.tv-wschod.pl/wiadomosci/14352,o-bezpieczenstwie-w-uph