narodowy kongres zywieniowy 01
W dniach 25-26.01 br odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie IV Narodowy Kongres Żywieniowy. W wydarzeniu wzięli dział przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych zajmujących się dietetyką. Kongres został zorganizowany przez Instytut Żywności i Żywienia. Celem IV Narodowego Kongresu Żywieniowego było znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego nie udaje się powstrzymać narastania nadwagi i otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży. Ważnym elementem Kongresu była prezentacja przez Instytut Żywności i Żywienia zmodyfikowanej Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej  dla dzieci i młodzieży.

   Praktyczne wskazówki, jak  zachęcić dzieci i młodzież do dbania o właściwe żywienie i aktywność fizyczną, przedstawili zaproszeni eksperci – specjaliści i praktycy w dziedzinie żywienia, pediatrii i psychologii. Drugi dzień Kongresu poświęcony był wdrożeniu nauki do praktyki życia codziennego w czasie szeregu debat skierowanych przede wszystkim do szeroko pojętego środowiska szkolnego, czyli rodziców, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, realizatorów żywienia zbiorowego, pielęgniarek szkolnych, przedstawicieli kuratoriów oświaty.

  UPH reprezentowali: dr hab. Wojciech Kolanowski, dr Katarzyna Kowalcze, mgr Agnieszka Decyk-Chęcel i mgr Milena Kobylińska, którzy przedstawili prezentacje wyników badań prowadzonych w Instytucie Nauk o Zdrowiu UPH pt: Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania nadwagi i otyłości; Przedszkolne racje pokarmowe a problem otyłości; Sprawność fizyczna, BMI i zachowania żywieniowe dzieci z klas ogólnych i sportowych.

Fotogaleria