wizyta kaposvar university 01
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym gościła delegacja z Uniwersytetu w Kaposvár (Kaposvári Egyetem) na Węgrzech. W jej skład wchodzili dr Gábor Nagy, prof. dr hab. Szilárd Berke, dr Sándor Károly Áron, dr Éva Erdős, dr Edina Csajka, mgr Judit Lengyel, mgr Honorata Illés. W tym roku UPH zawarł umowę z tą uczelnią o współpracy w zakresie wymiany studentów i wykładowców w ramach programu Erasmus+. Przedstawiciele Uniwersytetu w Kaposvár przybyli z wizytą, aby nawiązać szerszą współpracę w zakresie badań naukowych. Wizyta rozpoczęta została od spotkania z Prorektorem ds. nauki prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Węgierscy goście przedstawili profil swojej uczelni oraz bliżej zapoznali się z działalnością naukowo-badawczą UPH. W efekcie omówiono możliwości nawiązania współpracy pomiędzy konkretnymi jednostkami uniwersyteckimi.

W trakcie pobytu odbyły się również spotkania na Wydziale Humanistycznym, gdzie delegacja węgierska przeprowadziła rozmowy z prodziekanami prof. dr hab. Sławomirem Sobczakiem, dr Beatą Gałek i dr Adrianą Pogodą-Kołodziejak. Następnie o obszarach możliwej współpracy rozmawiano na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych z prodziekan dr Edytą Bombiak oraz wykładowcami, których prace badawcze znajdują się w zakresie wspólnych zainteresowań obydwu ośrodków. Pobyt delegacji Uniwersytetu w Kaposvár zakończony został wizytą w Bibliotece Głównej UPH. W wyniku przeprowadzenia rozmów, obydwie strony wyraziły chęć nawiązania szerszej współpracy i podpisania stosownej umowy w tym zakresie.

Fotogaleria