#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole - zdjęcie

W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym odbyło się szkolenie „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”. Spotkanie otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Mirosław Sanek, zastępca prezesa UODO.


W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Tamara Zacharuk odniosła się przede wszystkim do kwestii cyberbezpieczeństwa. Podkreśliła, iż uwzględniając wysoką aktywność młodego pokolenia w wirtualnej przestrzeni szczególnie ważne jest kształtowanie prawidłowych postaw poprzez zwiększanie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Natomiast Mirosław Sanek, zastępca prezesa UODO powiedział „Ochrona danych osobowych w szkołach powinna stanowić kluczowy element dobrego i właściwego zarządzania placówką, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i wszystkich pracowników. Szkoła przetwarza różne rodzaje danych, także te szczególnie wrażliwe, dlatego ta ochrona jest bardzo ważna”.


Szkolenie zorganizowane zostało wspólnie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Odbywało się pod patronatem prezes UODO dr Edyty Bielak-Jomaa oraz JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk. W szkoleniu wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, pracownicy i studenci UPH. Był to element realizacji programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. W trakcie szkolenia poruszano m.in. następujące zagadnienia: Jak rozmawiać z uczniami o ochronie danych osobowych i kształtować ich nawyki? Jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe rodziców, ich uczniów i opiekunów prawnych czy nauczycieli? Spotkanie było okazją do przedyskutowania w gronie ekspertów kluczowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Dotyczyło to chociażby zasad wykorzystania monitoringu wizyjnego. Ponadto zaprezentowano cele programu edukacyjnego UODO oraz korzyści, wynikające z uczestnictwa w nim. Na zakończenie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach wykonali przedstawienie, które było swoistą wizualizacją problematyki poruszanej podczas szkolenia.

Więcej na ten temat: https://uodo.gov.pl/pl/213/843

O wydarzeniu napisali również:

Fotogaleria