Nowa umowa o współpracy UPH ze Szpitalem w Węgrowie - zdjęcie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach zawarł umowę o współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. Podpisali ją JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk oraz Dyrektor Artur Skóra. Współpraca ma na celu doskonalenie procesu kształcenia i podnoszenia jego jakości.


W ramach porozumienia studenci kierunku pielęgniarstwo będą odbywali w Węgrowie praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne oraz ćwiczenia. Jednocześnie UPH będzie udzielał merytorycznego wsparcia węgrowskiemu szpitalowi oraz wesprze go w zakresie organizowania spotkań informacyjnych, promocyjnych, szkoleń, jak też realizacji szerszej współpracy naukowej. Osobami odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszego porozumienia są Teresa Cena (UPH) i Joanna Zygmunt (Szpital w Węgrowie). Obecna podczas podpisania umowy Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, wysoko oceniła perspektywy współpracy. Jednocześnie podkreśliła bardzo dobre efekty kształcenia w UPH. Zwróciła także uwagę na rozwój Uniwersytetu, który wychodząc naprzeciw potrzebom regionu otwiera nowe kierunki studiów i doskonali proces edukacji.

O wydarzeniu napisali również:

Fotogaleria