tytulowe

W czwartek 9 maja br. w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach odbyło się uroczyste podsumowanie IX Dyktanda Siedleckiego. To już kolejna edycja Dyktanda, które organizujemy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 4 w Siedlcach, Szkołą Podstawową nr 2 w Siedlcach, II Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach i Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Dyktando trwało łącznie 2 dni. 1 kwietnia z zasadami poprawnej pisowni języka polskiego zmierzyli się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nasi studenci, absolwenci, pracownicy i goście oraz rodzice uczniów. Natomiast 9 maja poznaliśmy zwycięzców wszystkich poziomów. Uroczystość uświetnił m.in. występ grupy MOG-ę. Grupę MOG-ę tworzą studenci głusi, pod kierunkiem mgr Haliny Grzeszczuk

W naszych kategoriach, do współzawodnictwa stanęli studenci z różnych kierunków studiów oraz absolwenci, pracownicy i goście. Wszystkie prace zostały zakodowane i odszyfrowaliśmy tylko trzy najlepsze w każdej z grup. Bardzo dziękujemy dr hab. Joannie Kuć, prof. uczelni; dr hab. Beacie Walęciuk-Dejnece, prof. uczelni; dr hab. Andrzejowi Borkowskiemu, prof. uczelni; dr Natalii Sosnowskiej z Instytutu Polonistyki i Neofilologi, za przygotowanie tekstu IX Dyktanda i sprawdzenie prac.

W tej edycji mistrzami ortografii wśród studentów zostali:

I miejsce Marlena Derlicka, bezpieczeństwo wewnętrzne
II miejsce Paulina Fedorczyk, administracja
III miejsce Natalia Glińska, turystyka i rekreacja

Zwycięzcy w grupie absolwentów, pracowników i gości:

I miejsce mgr Artur Zegardło (absolwent)
II miejsce mgr Katarzyna Sobolewska (pracownik)
III miejsce ppłk Marek Suwiński (gość)


Składamy szczególne podziękowania Salus Rehmedica oraz Parkowi Przygody za ufundowanie upominków dla naszych Laureatów. Nagrodą za I miejsce była również statuetka Mistrza Ortografii.

Wszystkim uczestnikom IX Dyktanda gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnej edycji, w przyszłym roku!

Tekst IX Dyktanda w wersji pdf...

Fotogaleria