50-lecie Uniwersytetu - zdjęcie15 maja 2019 w gmachu Wydziału Humanistycznego przy dźwiękach poloneza „Pożegnanie ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Siedlcach rozpoczęła się jubileuszowa uroczystość Święta Uniwersytetu, która zgromadziła liczne grono dostojnych gości.

Uroczystość Święta Uniwersytetu zaszczycił swoją obecnością Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na dobrą współpracę przy wdrażaniu reformy szkolnictwa wyższego i zaznaczył, że UPH jest jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która ma już nowy statut. Minister podkreślił, że niezbędne jest zwiększenie nakładów na naukę. Złożył także gratulacje z okazji 50-lecia Uczelni i w związku z jubileuszem przekazał uczelni blisko 8 mln.


W swoim wystąpieniu Jej Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Tamara Zacharuk podkreślała rozwój uniwersytetu na przestrzeni 50 lat „Jak zmieniła się nasza Uczelnia? Jak zmieniliśmy się my? Napawa mnie prawdziwą radością, gdyż wśród Państwa widzę osoby, dzięki którym nasza uczelnia miała szansę na tak niezwykły rozwój. Nie sposób w krótkich słowach wyrazić wdzięczności za tę drogę, którą przeszła nasza Uczelnia od 1969 roku – od  Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, aż do dziś – do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Czy ktoś marzył o Uniwersytecie, gdy zabrzmiało pierwsze Gaudeamus w siedleckiej Uczelni? Jakże śmiałe wydawały się nawet w latach 90 słowa prof. Lesława Szczerby, ówczesnego Rektora uczelni, który mówił: „Uniwersytet mój widzę ogromny…”. A jednak marzenia się spełniają.„ (pełny tekst wystąpienia JM Rektor).

Tegoroczną uroczystość uświetniła uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. Janowi Jankowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.


W dniu Święta Uczelni tradycyjnie odbyły się promocje habilitacyjne i doktorskie.


Święto Uniwersytetu jest także okazją do wręczenia Medali Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni. Z okazji Jubileuszu 50-lecia Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przyznał także statuetki Księżnej Aleksandry Ogińskiej Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Gurdzie, panu prof. dr hab. Antoniemu Jówko – byłemu Rektorowi UPH, panu prof. dr hab. Mieczysławowi Forysiowi – byłemu Rektorowi UPH; panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu – Ministrowi Energii, pani Marii Koc – Wicemarszałkowi Senatu RP, panu Waldemarowi Krasce – Senatorowi RP, pani Janinie Ewie Orzełowskiej – Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, pani Elżbiecie Lanc – Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, panu dr Henrykowi Brodowskiemu – Wójtowi Gminy Siedlce, panu Wojciechowi Kudelskiemu – byłemu Prezydentowi Miasta Siedlce, panu Stanisławowi Cieniuchowi – Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół UPH, panu prof. dr hab. Włodzimierzowi Sady – Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, panu prof. dr hab. Jerzemu Kunikowskiemu – pracownikowi Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, panu prof. dr hab. Jackowi Pawłowskiemu – z Akademii Sztuki Wojennej, panu prof. dr hab. Jerzemu Ładnemu – z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, panu prof. dr hab. Piotrowi Matusakowi – emerytowanemu pracownikowi UPH oraz panu mgr Stefanowi Skulimowskiemu – emerytowanemu pracownikowi UPH    


Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
tradycyjnie już przyznało nagrody im. prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta oraz dla najlepszego młodego naukowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w roku akademickim 2018/2019 ODMET pan dr Zdzisław Ingielewicz oraz dyrektor Wojciech Ingielewicz - sponsor nagrody dla Wybitnego Młodego Naukowca, wręczyli nagrodę dr Marcie Sarze Stempień z Wydziału Humanistycznego, a czek z rąk pana Adama Chrósciskiego prezesa AMS Chróścicki Sp. z o.o., sponsora nagrody dla najlepszego studenta tegorocznej edycji konkursu, odebrał student Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych pan Mateusz Jańczuk.


Na zakończenie w swoich wystąpieniach zaproszeni goście na ręce Jej Magnificencji składali najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Uniwersytetu podkreślając znaczenie uczelni dla rozwoju dla miasta i regionu.


Wśród gości uroczystości JM Rektor w sposób szczególny powitała także Marię Koc wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej, Adama Bielana Wicemarszałka Senatu, Waldemara Kraskę Senatora RP,  posłów do Parlamentu Europejskiego Julię Piterę, Dariusza Rosatiego, posła na Sejm RP Marka Sawickiego,  Jego Ekscelencję ks. biskupa Kazimierza Gurdę,  ordynariusza Diecezji Siedleckiej, Andrzeja Sitnika Prezydenta Miasta Siedlce, a także Wojciecha Kudelskiego prezydenta minionych kadencji, gen. Pawła Nasiłowskiego, pełnomocnika ministra sprawiedliwości ds. kar nieizolacyjnych i wdrożenia systemu dozoru elektronicznego oraz gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego Dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej.


W trakcie obchodów święta byli z nami rektorzy i przedstawiciele uczelni akademickich z całej Polski: prof. dr hab. Wiesław Bielawski Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Ryszard Górecki Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. Kazimierz Karolczak Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Zygmunt Litwińczuk, doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prof. Jan Pikul Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Tadeusz Trziszka Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego  we Wrocławiu , prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska Rektor  Akademii im. Jana Długosza wraz z Prorektorem ds. studenckich dr hab. Grażyną Rygał, prof. uczelni, dr Bożena Piechowicz Rektor Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, prof. dr hab. Waldemar Martyn Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, Prorektor ds. kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  w Warszawie dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. uczelni, Prorektor ds. nauki Akademii Pomorskiej dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. uczelni, Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie dr inż. Grzegorz Koc, w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach prof. dr hab. Sławomir Koziej Dziekan Wydziału Artystycznego i Pedagogicznego oraz w imieniu Jego Magnificencji Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Warszawie dr Janusz Zieliński prodziekan ds. studiów o profilu praktycznym, fili w Białej Podlaskiej.


Nie byłoby jednak Święta, ani samego Uniwersytetu bez studentów i absolwentów Uczelni, w tym także członków Klubu Absolwenta. Zaszczycili nas swoją obecnością przedstawiciele Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetu Dziecięcego, działających przy naszej Uczelni. Towarzyszyli nam również przedstawiciele mediów.

Uroczystości poprzedziła akademicka msza święta celebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Kazimierza Gurda, ordynariusz
diecezji siedleckiej. Z okazji Święta Uniwersytetu Ks. Biskup skierował ciepłe słowa do całej społeczności akademickiej i zapewnił o modlitwach w naszej intencji.

Wszystkim gościom uroczystości serdecznie dziękujemy!

O wydarzeniu napisali również:

Fotogaleria


Fot. Janusz Mazurek