spotkanie mon 01
W środę, 12 czerwca br. Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miała miejsce wizyta przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej celem było podsumowanie Programu Edukacji Wojskowej Studentów w ramach Legii Akademickiej. Ze strony Uczelni uczestniczyła w nim JM Rektor UPH prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prof. dr hab. Stanisław Topolewski, uczelniany koordynator programu oraz dr Maciej Tołwiński, pracownik dydaktyczno-badawczy Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Ministerstwo Obrony Narodowej, w imieniu wiceministra Tomasza Zdzikota reprezentował ppłk Dariusz Rewak oraz ppłk Maciej Dymitrowicz.

W trakcie spotkania uczestnicy podzielili się doświadczeniami płynącymi z realizacji Programu w Uczelni. Omówili szanse i wyzwania przyszłych edycji Legii Akademickiej oraz pochyli się nad możliwymi zagrożeniami. Warto wspomnieć, że pracownicy resortu obrony zreferowali dalszy rozwój tego przedsięwzięcia oraz podkreślili możliwość wprowadzenia szkolenia oficerskiego.

Za szczególne zaangażowanie i pomocność wiceminister Tomasz Zdzikot listem gratulacyjnym wyróżnił władze Uczelni oraz zaangażowanych pracowników. Wyróżnienia z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymała również trójka studentów-uczestników tegorocznej edycji Legii Akademickiej: pani Ewa Łyś, pani Marlena Derlicka oraz pan Rafał Strzyżewski. Pani Rektor została również obdarowana ryngrafem z Ministerstwa Obrony Narodowej. Gościom natomiast Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk wręczyła pamiątkowe podziękowania.

W roku akademickim 2018/19 do Programu przystąpiło blisko 150 studentów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu oraz z Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej. Szkolenie teoretyczne z wynikiem pozytywnym ukończyło ponad 100 osób, co lokuje siedlecką Uczelnię na szóstym miejscu w Polsce. W wakacje wyjadą na szkolenie praktyczne, zakończone nadaniem odpowiednio stopnia starszego szeregowego lub kaprala.

Program Edukacji Wojskowej Studentów „Legia Akademicka” to wspólne przedsięwzięcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest przygotowanie i przeszkolenie rezerw kadrowych na potrzeby Wojska Polskiego. Wszyscy chętni studenci uczestniczą w szkoleniu teoretycznym organizowanym w Uczelni. Następnie, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, w okresie wakacji odbywają przeszkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych. Jest to szansa na zdobycie konkretnych kwalifikacji, przydatnych w pracy zawodowej. Mianowanie na stopień starszego szeregowego lub kaprala daje również ochotnikom możliwość kontynuowania służby wojskowej w ramach WOT lub służby zawodowej.

Fotogaleria