tytulowe
Już pięć lat przy naszej Uczelni funkcjonuje Uniwersytet Otwarty. W ramach jego prowadzona jest edukacja nieformalna, skierowana do osób spoza społeczności akademickiej. Taka forma kształcenia stanowi cenne doświadczenie, pozwalające doskonalić sposób nauczania. Uniwersytet Otwarty UPH dzięki zaangażowaniu pasjonatów i specjalistów – pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni – prowadzi zajęcia dla osób spoza środowiska akademickiego.

U podstaw działania UO leżą wartości uniwersyteckie takie jak: wiedza, dobro, rozwój ludzkiej osoby oraz potrzeba samorealizacji. Uniwersytet Otwarty UPH jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby pełnoletniej niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia. To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w formie cyklicznych spotkań. To zaangażowanie w edukację osób w każdym wieku postrzegamy jako społeczną odpowiedzialność.

23 czerwca 2019 r. w Rektoracie odbyło się uroczyste podsumowanie mijającego roku akademickiego. W wydarzeniu uczestniczyli Prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni oraz Kierownik Działu Promocji mgr Ewa Nasiłowska, którzy wręczyli słuchaczom pamiątkowe dyplomy. Spotkaniu towarzyszyła projekcja filmu jubileuszowego i recital akordeonowy p. Henryka Staręgi.

Ze swej strony dziękuję wszystkim prowadzącym za cenne chwile i ciekawe zajęcia, zaś koordynatorom poszczególnych jednostek organizacyjnych za pomoc w organizacji zajęć i za wsparcie merytoryczne.

www.uo.uph.edu.pl

Anna Bobryk

/koordynator UO/

Fotogaleria