wyniki
Opublikowane zostały aktualnie wyniki kolejnego badania Ekonomicznych Losów Absolwentów polskich uczelni. Oparte jest ono na danych za 2017 r. Absolwenci informatyki i zootechniki z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach znaleźli się w grupie najlepiej zarabiających w skali całego kraju, w ciągu pierwszego roku po ukończeniu studiów. Jak wynika z analiz przeciętne wynagrodzenie osoby, która ukończyła w UPH informatykę, wynosiło w okresie, który był poddany analizie 5290,56 zł. W obszarze nauk technicznych, przy zastosowaniu względnego wskaźnika zarobków, absolwenci informatyki, studia stacjonarne II stopnia w UPH znaleźli się na 5 miejscu. Natomiast osoby, które ukończyły w UPH zootechnikę, studia niestacjonarne II stopnia, uzyskiwały przeciętne wynagrodzenie w wysokości 4 444,85 zł. W obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, przy zastosowaniu względnego wskaźnika zarobków, absolwenci zootechniki z UPH znaleźli się na 4 pozycji.

Kto wygrywa w poszczególnych obszarach kształcenia?

System monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów jest tworzony na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ośrodku Przetwarzania Informacji –Państwowym Instytucie Badawczym. Jego celem jest przekazywanie jak najbardziej wyczerpujących informacji o sytuacji absolwentów na rynku pracy. Głównym źródłem informacji w systemie są dane administracyjne pochodzące z -systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dane m.in. o sytuacji zawodowej absolwentów: zatrudnieniu, bezrobociu, wynagrodzeniach) oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę MNiSW (zawiera informacje m.in. o wykształceniu absolwentów szkół wyższych). ela.nauka.gov.pl

Czytaj także https://m.bankier.pl/wiadomosc/Co-studiowac-zeby-dobrze-zarabiac-Ministerstwo-pokazalo-stawki-7703021.html