Konferencja „Sustainability Applied in International Teaching and Learning” - zdjęciePodobnie, jak w roku ubiegłym, i tym razem pracownik Instytutu Informatyki, dr Marek Pilski wziął udział w Konferencji organizowanej w trakcie rejsu żeglarskiego. Konferencja „Sustainability Applied in International Teaching and Learning” to wyjątkowe pod względem organizacyjnym wydarzenie kierowane dla nauczycieli akademickich  zrzeszonych w ramach Baltic University Programme (BUP), ponieważ wszystko odbywa się na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin.

Konferencja rozpoczęła się 26 czerwca w Szczecinie i zakończyła 3 lipca w Aalborg w Danii. W tej edycji pogoda nie rozpieszczała uczestników. Pierwsze trzy dni konferencji odbywały się przy 35 stopniowych upałach i umiarkowanym wietrze. Potem pogoda się załamała. Zaczął wiać porywisty wiatr a prognoza zapowiadała sztorm. Decyzją kapitana,  podyktowaną bezpieczeństwem załogi i statku,  żaglowiec musiał schronić się wcześniej w docelowym porcie. Ostatnie godziny rejsu były w bardzo ciężkich warunkach. Nie mniej jednak część naukowa konferencji została przeprowadzona do końca w zaciszu portowego miasta Aalborg.

O konferencji:

SAIL for Teachers to coroczna konferencja organizowana przez BUP Center for Finland at Åbo Akademi University. Wszystko odbywa się na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin. Celem kursu jest zgromadzenie nauczycieli z uniwersytetów członkowskich BUP, którzy są zainteresowani zrównoważonym rozwojem. Kurs opiera się na kompetencjach i doświadczeniach wszystkich uczestniczących nauczycieli. Na pokładzie dostępnych jest 30 miejsc. Nauczyciele z różnych krajów, kultur, uniwersytetów i dyscyplin spotykają się i wymieniać wiedzą, dzielą się doświadczeniami, uczą się i innych, rozwijają swoje kompetencje, współpracują, żeglują statkiem i przeżywać przygodę życia. Wszystko z dala od stresu, Internetu i połączeń telefonicznych. Takie środowisko tylko inspiruje i wzmacnia.
Priorytetowo wybierani są nauczyciele akademiccy z doświadczeniem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Aktywności uczestników konferencji

Każdy uczestnik jest zobowiązany do przesłania streszczenia do jednej z wymienionych w programie sesji i udziału w wykładach, warsztatach i dyskusjach. Poza proszonymi wykładami organizowane są też warsztaty dla uczestników, które zwykle przygotowywane są na pokładzie podczas pracy grupowej w oparciu o wiedzę nauczycieli i przedstawione wcześniej streszczenia. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są zabrać ze sobą niezbędne materiały do ​​prezentacji na pokładzie. Po ustaleniu listy uczestników ogłaszana jest lista prelegentów i organizacja grup roboczych. Podczas kursu nauczyciele mogą wymieniać się aktualną wiedzą na temat kwestii zrównoważonego rozwoju w regionie morza bałtyckiego i pracować w zespołach z kolegami z innych krajów w środowisku międzynarodowym.

Sesje

Sesje na pokładzie zwykle obejmują następującą tematykę:

  • zmiany klimatu,
  • edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD),
  • gospodarka obiegowa,
  • rozwój obszarów miejskich i wiejskich,
  • energia odnawialna,
  • zrównoważona produkcja i konsumpcja żywności,
  • zrównoważony transport,
  • zrównoważone zasoby wodne.

Kto może się ubiegać?

BUP szuka aktywnych, otwartych i zmotywowanych nauczycieli, którzy są zainteresowani wypróbowaniem czegoś nowego - łącząc wspaniałą przygodę z niekonwencjonalnym doświadczeniem nauczania i uczenia się. Kurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, naukowców z uniwersytetów członkowskich BUP, ale mile widziane są również kandydaci z innych krajów. Angielski jest językiem używanym do komunikacji na pokładzie i wymagana jest jego biegła znajomość. Należy pamiętać, że doświadczenie żeglarskie nie jest konieczne i nie daje żadnego priorytetu w selekcji. Uczestnicy zostaną wybrani w oparciu o ich kompetencje w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Ważne przed podjęciem decyzji o udziale w konferencji

Na pokładzie żaglowca wszyscy uczestnicy konferencji działają jako załoga robocza. Wszyscy przydzielani są do jednej z trzech wacht, którym zostają przydzielone cztero godzinne obowiązki realizowane cyklicznie przez całą dobę (nawigacja, pokład, kuchnia). Pomimo różnych warunków pogodowych i niezależnie od swojego stanu, każdy jest zobowiązany uczestniczyć w przydzielonych obowiązkach. Co więcej pływanie żaglowcem oznacza ciąganie lin, wspinanie się na maszty, to ciężka fizyczna praca. Od nauczycieli oczekuje się wspólnej pracy w wachtach w celu wypełnienia obowiązków żeglarskich, jednak z doświadczenia wynika, że jest to doskonałe narzędzie do budowania więzi i zespołu. Należy pamiętać, że każdy uczestnik musi wykonywać wszystkie obowiązki załogi oraz zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w części naukowej. Obowiązki załogi obejmują sprzątanie, gotowanie posiłków, mycie naczyń i prace gospodarcze. Pobyt taki jest fizycznym i społecznym wyzwaniem, ale zwykle tworzy silne poczucie współpracy, zaufania i przyjaźni.

Fotogaleria