umowa nfosigw 01

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach zawarł umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotyczy ona dofinansowania projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Instytutu Biologii UPH” (w ramach działania 1.3.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), w kwocie do 1 369 787,69 PLN kosztów kwalifikowalnych. Główny cel projektu stanowi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, co powinno przyczynić się do oszczędności w kosztach eksploatacyjnych oraz redukcję emisji CO2. Jak się szacuje inwestycja ta przyniesie ograniczenie wydatków na eksploatację obiektu w kwocie co najmniej 75 tys. rocznie.

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego umowę podpisała JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentował Zastępca Prezesa Zarządu Marek Ryszka. Przy zawarciu porozumienia obecny był również Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Podkreślił on, iż termomodernizacja Instytutu Biologii UPH wpisuje się w konsekwentnie prowadzoną w całym kraju strategię wspierania efektywności energetycznej w gmachach użyteczności publicznej.

O wydarzeniu napisali również:

Fotogaleria