inauguracja roku akademickiego 001
1 października 2019 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w obecności zaproszonych gości wkroczyła w nowy rok akademicki 2019/2020. „Spotykamy się dzisiaj w murach naszej Alma Mater, tej samej, a jednak zupełnie innej.” powiedziała Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Tamara Zacharuk rozpoczynając uroczystość.

Jej Magnificencja Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk w swoim wystąpieniu podkreśliła zmiany w Uczelni, które są wynikiem wdrożenia Ustawy 2.0. JM Rektor wskazała kierunek rozwoju uniwersytetu oraz podkreśliła najważniejsze osiągnięcia Uniwersytetu w minionym roku. (pełen tekst wystąpienia JM Rektor)

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego skierowany do społeczności Uniwersytetu odczytał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

W przeddzień uroczystości, 30 września br. odbyła się Msza Św. w katedrze siedleckiej, którą celebrował Jego Ekscelencja ks. Biskup Kazimierz Gurda, ordynariusz diecezji siedleckiej. Na zakończenie celebrowanej Eucharystii głos zabrali studenci UPH dziękując księżom i Biskupowi za wsparcie i opiekę nad społecznością akademicką.

Dzień inauguracji nowego roku jest ważnym momentem dla studentów rozpoczynających studia na pierwszym roku. Tradycyjnie w trakcie uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku. Studenci – reprezentujący 30 kierunków studiów - złożyli uroczyste ślubowanie i po raz pierwszy nałożyli studenckie czapki. Po raz pierwszy do immatrykulacji przystąpiła przedstawicielka studentów nowopowołanej Szkoły Doktorskiej. Przewodnicząca Parlamentu Studentów Patrycja Jakończyk zwracając się do studentów, powitała młodszych kolegów i zaprosiła ich włączenia się w życie akademickie.

Uroczysta Inauguracja jest także podniosłą chwilą dla osób wyróżnionych i odznaczonych. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z rąk pana  Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz JM Rektor prof. dr hab. Tamary Zacharuk odebrali Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.  Z rąk prof. Tamary Zacharuk pracownicy uczelni odebrali także Medale Komisji Edukacji Narodowej. (lista wyróżnionych)

Przyznane przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z okazji Jubileuszu 50-lecia  statuetki Księżnej Aleksandry Ogińskiej odebrali pan Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, pan prof. dr hab. Mieczysław Foryś – były Rektor UPH oraz pan mgr Stefan Skulimowski – emerytowany pracownik UPH.

Uroczystość uświetniła także ceremonia wręczenia mianowania na stopień pułkownika pana prof. dr hab. Mariusza Kubiaka, Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie. Decyzję Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na stopień wojskowy odczytała pani porucznik Sandra Kucharska. Akt mianowania wręczyli gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz ppłk. Andrzej Kamiński Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Śródmieście.

Wykład inauguracyjny pod tytułem  "Czy współczesna medycyna jest odhumanizowana?" wygłosił Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Jakub Radziszewski.

Natomiast oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Wojskowa w Siedlcach pod dyrekcją dowódcy-kapelmistrza kpt. Dariusza Kaczmarskiego oraz chór UPH pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Szulika oraz mgr Michała Hołowni.

Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystą inaugurację JM Rektor powitała reprezentującego na dzisiejszej uroczystości Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego, pana Waldemara Kraskę Senatora Rzeczypospolitej Polskiej - Wiceministra Zdrowia, Posłów i Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: panią Kamilię Gasiuk-Pihowicz i pana dr Marka Sawickiego, oraz posła poprzednich kadencji pana Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego, pana Roberta Szczepanika Wiceprezydenta Miasta Siedlce, przewodniczącego Rady Miasta Siedlce pana Henryka Niedziółkę, pana dr Henryka Brodowskiego, Wójta Gminy Siedlce, pana Karola Tchórzewskiego Starostę powiatu Siedleckiego. Słowa powitania JM Rektor skierowała także do rektorów  i przedstawicieli zaprzyjaźnionych uczelni wyższych: pana prof. dr hab. Jana Łaszczyka, Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, byłego rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, pani Prorektor ds. kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prof. Barbary Marcinkowskiej, pana prof. Kazimierza Banasika, prorektora ds. rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Prorektora ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. Zbigniewa Grądzkiego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie prof. dr hab. Janusza Kapuśniaka, pana  prof. dr hab. Andrzeja Urbanka, Prorektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, Jego Magnificencji ks. dr Piotra Paćkowskiego Rektora  Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach, Jego Magnificencji ks. dr hab. Tadeusza Syczewskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie, Jej Magnificencji dr Bożeny Piechowicz, Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, dr Grzegorza Koca, Prorektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, Prodziekana ds. studiów o profilu praktycznym Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, filia w Białej Podlaskiej dr Janusza Zielińskiego, Doktora Honoris Causa naszego Uniwersytetu prof. dr hab. Zbigniewa Dąbrowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Gościliśmy także gen. dyw. Jarosława Gromadzińskiego Dowódcę 18 Dywizji Zmechanizowanej, pana ppłk. Andrzeja Kamińskiego Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa Śródmieście, ppłk. Michała Oździńskiego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w  Siedlcach, pana ppłk. Dariusza Kozłowskiego Dowódcę 53. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Siedlcach, st. bryg. mgr inż. Andrzeja Celińskiego   Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach, mł. inspektora Janusza Celińskiego, członków Rady Uczelni: Przewodniczącego pana Dariusza Zacharczuka Dyrektora Centrum Korporacyjnego Bank PEKAO SA oddział I w Siedlcach, pana Mirosława Chromińskiego, prezesa firmy Emchrom, pana Stanisława Cieniucha, który jest także prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, panią prof. Barbarę Symanowicz, pana prof. Sławomira Sobczaka, pana dr Adama Marcysiaka. Wśród gości byli również prezesi, dyrektorzy i właściciele instytucji i firm siedleckich, przedstawiciele gospodarki i biznesu oraz instytucji współpracujących z Uniwersytetem, przedstawiciele służby zdrowia, placówek i instytucji oświatowych i społecznych, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji społecznych i instytucji kulturalnych, emeryci i renciści naszej Uczelni, przedstawiciele Uniwersytetu Otwartego i Uniwersytetu Dziecięcego, działających przy naszej Uczelni.

Fotogaleria