tytulowe
W sobotę, 5 października w auli Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, uroczyście zainaugurowaliśmy dziewiąty już rok akademicki w Uniwersytecie Dziecięcym. Pan prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk prof. uczelni wspólnie z Panem Adamem Skupem dyrektorem delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Siedlcach wręczyli studentom indeksy oraz birety.
By tradycji stało się zadość, młodzi rekruci powtórzyli słowa: „Ślubuję pilnie i z radością zdobywać wiedzę na Uniwersytecie Dziecięcym". Każdy żak otrzymał teczkę z materiałami piśmienniczymi, które przydadzą się podczas naszych comiesięcznych spotkań, kiedy to będziemy odkrywać świat nauki.

Kolejne spotkanie w Uniwersytecie Dziecięcym już 19 października br. Zajęcia pt. "Komunikacja międzygatunkowa" poprowadzi dr inż. Elżbieta Horoszewicz (Instytut Zootechniki i Rybactwa).

Serdecznie dziękujemy studentce Dorocie Poloczek (pedagogika) oraz Annie Adamiak (absolwentka kierunku zarządzanie) za pomoc przy organizacji zajęć w Uniwersytecie Dziecięcym.

Fotogaleria