tytuloweW Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się uroczysta inauguracja Kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w Polsce w roku akademickim 2019/2020. Uczestniczyli w niej JM Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Prorektor ds. Nauki dr hab. Mirosław Minkina, profesor uczelni, Monika Tkaczyk, Kierownik Pionu Programów dla Studentów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz zaproszeni goście, lektorzy języka polskiego i nauczyciele akademiccy, prowadzący zajęcia kierunkowe, a przede wszystkim studenci z zagranicy, stypendyści rządu polskiego i uczestnicy Kursu.

Kurs przygotowujący do studiów w Polsce trwa przez cały rok akademicki 2019/2020. Program kursu obejmuje intensywne zajęcia z lektoratu języka polskiego, zajęcia z przedmiotów kierunkowych oraz blok wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy Kursu to młodzież z dwóch programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej -  Programu im. Ignacego Łukasiewicza – są to stypendyści z Peru, Etiopii, Meksyku, Mjanmaru (Birmy), Indonezji i Nigerii oraz Programu im. gen. Władysława Andersa dla Polonii - są to stypendyści z Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Łącznie bierze udział w kursie 49 studentów.

Uroczystość otworzyła i całość prowadziła dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni, koordynator projektu i kierownik Kursu. JM Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. Mirosław Minkina, profesor uczelni, serdecznie przywitali stypendystów w mieście i na Uniwersytecie, życząc zarówno owocnych zajęć, jak i przyjemnego pobytu w Siedlcach, a także nawiązania nowych przyjaźni. Monika Tkaczyk z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pogratulowała kursantom, którzy przybyli z różnych stron świata wyboru studiów w naszym kraju. Inaugurację uświetnili artyści - Ireneusz Kozłowski i Mieczysław Borkowski – śpiewem, grą na gitarze i harmonijce ustnej.

Kurs przygotowawczy jest projektem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Ośrodek Języka Polskiego i Kultury Polskiej, jak również przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą).

Fotogaleria


Foto: Adam Bobryk, Dariusz Skiermunt