wizyta dyrektora departamentu pielegniarek 01
13 grudnia 2019 roku gościem władz Uczelni i studentów Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, kierunku pielęgniarstwo była Pani dr Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Wizyta była okazją do zaprezentowania naszej Uczelni, najbliższych planów rozwojowych Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w tym projektu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Kluczowym punktem spotkania był wykład Pani Dyrektor adresowany do studentów kierunku pielęgniarstwo pt. "Kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych w Polsce", który spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Pani Dyrektor podkreślała jak istotna rolę w systemie opieki zdrowotnej pełnią obecnie  pielęgniarki, pielęgniarze. Zaznaczyła, że współczesna pielęgniarka/pielęgniarz to osoby przygotowane do realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich, pełnienia funkcji kierowniczych, gotowe do prowadzenia działalności dydaktycznej i badań naukowych.

Wizyta przebiegała w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze Pani Dyrektor chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez studentów i kadrę dydaktyczną. Na zakończenie wykładu studenci wykonali pamiątkowe zdjęcie z Panią Dyrektor.

Dziękujemy Pani Dyrektor i wszystkim obecnym na spotkaniu.

Fotogaleria