porozumienie organizatorow fnp 01
Festiwal Nauki i Sztuki w Siedlcach przystąpił do sieci współpracy pod nazwą Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce podczas Pierwszego Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki. Wydarzenie to współorganizowane było przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniach 27–28 stycznia 2020 roku w Katowicach.

List intencyjny w sprawie utworzenia sieci współpracy POFN podpisało 27 przedstawicieli festiwali nauki z całego kraju. Delegatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach za zgodą JM Rektor dr hab. Tamary Zacharuk, prof. uczelni była dr Agnieszka Prusińska.  

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia sieci współpracy stanowi odpowiedź na potrzebę integracji środowiska organizatorów polskich festiwali nauki. Ma również sprzyjać wymianie wiedzy, dobrych praktyk i inicjowaniu działań o charakterze ogólnokrajowym.Foto: Julia Agnieszka Szymala / Uniwersytet Śląski w Katowicach