zdjecie 1

Postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 roku Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Pani dr hab. inż. Barbarze Biesiadzie-Drzazdze tytuł Profesora nauk rolniczych. Uroczyste wręczenie aktu nominacji odbyło się 4 marca 2020 roku.
Prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga od wielu lat jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

Działalność naukowa Pani Profesor Barbary Biesiady-Drzazgi obejmuje zagadnienia związane z użytkowaniem drobiu, z wydzieleniem następujących kierunków badawczych:

  1. Cechy jaj i analiza czynników je warunkujących u różnych gatunków ptaków
  2. Reprodukcja drobiu, ptaków ozdobnych i dziko żyjących.
  3. Wzrost, cechy rzeźne i jakość surowca różnych gatunków drobiu,
  4. Badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej.

Dorobek naukowy Pani Profesor stanowi ponad 200 publikacji, z czego 128 pozycji to oryginalne prace twórcze z listy MNiSW, część z nich opublikowano w renomowanych czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science. Pani Profesor jest też autorką 6 rozdziałów w podręcznikach akademickich i przeznaczonych dla uczniów szkół średnich, a także licznych publikacji popularno-naukowych. Pani Profesor w czasie swojej zawodowej pracy kierowała licznymi projektami badawczymi, finansowanymi m.in. przez Komitet Badań Naukowych czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

zdjecie 2
Pani Profesor jest cenionym nauczycielem akademickim, promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich. Jest cenionym krajowym ekspertem w zakresie drobiarstwa. Pani Profesor od lat współpracuje z licznymi instytucjami państwowymi, samorządowymi, branżowymi, a przede wszystkim z przedsiębiorcami zajmującymi się użytkowaniem drobiu.

W okresie zatrudnienia w Uniwersytecie pełniła wiele funkcji organizacyjnych (prodziekan kierunku Zootechnika i Bioinżynieria Produkcji Żywności i prodziekan ds. Studenckich Wydziału Przyrodniczego, członek Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego), a obecnie jest Dyrektorem Instytutu Zootechniki i Rybactwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach.

Za dotychczasową działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Pani profesor była wielokrotnie wyróżniana indywidualnymi lub zespołowymi nagrodami JM Rektora, odznaczona Srebrnym Medalem „Za zasługi dla siedleckiej Uczelni”, Odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej

Życzymy Pani Profesor dalszych sukcesów zawodowych i spełnienia osobistych życzeń