dzieje polski 01
Polska Macierz Szkolna na Białorusi przeprowadziła XXV Konkurs Historyczny „Dzieje Polski”. Odbywa się on tradycyjnie pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Główną nagrodą jest możliwość podjęcia studiów w UPH na kierunku historia. Uwzględniając ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, przeprowadzono eliminacje w wyniku których do finału zostało zakwalifikowanych 27 uczestników. Uczniowie białoruskich szkół spotkali się na platformie Google Meet wykorzystywanej do realizacji zajęć przez UPH. Konkurs uroczyście otworzyła JM Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni. Podkreśliła ona znaczenie stałego poszerzania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań historycznych. Zachęciła również młodzież do podejmowania studiów.

   Po przeprowadzeniu części pisemnej i ustnej wyłoniono laureatów: I miejsce Edward Rapiejko (Grodno), Denis Szamigułow (Grodno), Jan Gawryluk (Wołkowysk), II miejsce Maksym Buczyński (Lida), Władysław Sierhiej (Sopoćkinie), III miejsce Anastazja Doroszkiewicz (Dziatłowo). Prace oceniała komisja w składzie: dr hab. Jarosław Cabaj, profesor uczelni z Wydziału Nauk Humanistycznych UPH (przewodniczący), dr hab. Adam Bobryk, profesor uczelni z Wydziału Nauk Społecznych UPH (wiceprzewodniczący), dr Jarosław Książek, Konsul Generalny RP w Grodnie, mgr Teresa Kryszyń, wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej.

   Głównym celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu historii Polski, własnego regionu oraz polskich tradycji i obyczajów wśród młodzieży polskiego pochodzenia na Białorusi. Konkurs jest organizowany od 1996 roku.  Jak podkreśliła Teresa Kryszyń udział w nim daje możliwość młodzieży pogłębienia znajomości historii Polski, rzetelnego przygotowania się do egzaminu z tego przedmiotu oraz podjęcia studiów w Polsce, a zwłaszcza w UPH W ciągu 25. lat w konkursie wzięło udział ponad 2000 osób. W obecnym roku szkolnym na Białorusi w różnych formach nauczania języka polskiego lub w języku polskim, uczestniczy 14712 uczniów. Najwięcej w obwodzie grodzieńskim 7888, a najmniej w homelskim 28.

Odnośnik do konkursu: pmsgrodno.org/2020/04/28/srebrny-jubileusz-konkursu-historycznego-dzieje-polski

Fotogaleria


Poniżej dr hab. Jarosław Cabaj, profesor uczelni i dr hab. Adam Bobryk, profesor uczelni z laureatami XXIV Konkursu Historycznego "Dzieje Polski" przeprowadzonego w Grodnie w 2019 r.