tytulowe
Dostosowując się do realiów współczesnej rzeczywistości przenieśliśmy się do sieci prowadząc na wyższych uczelniach zajęcia w formie on-line. Siłą rzeczy naukowy świat również przeniósł się do Internetu, co potwierdzają konferencje zorganizowane na platformie Webex przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta oraz Katedrę Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa naszej uczelni również został zaproszony do współpracy, w ramach której zorganizowane zostały już dwie konferencje. Pierwsza pod hasłem „Kultura i kulinaria” odbyła się w dniach 4-5 maja. Patronat honorowy nad obradami objęła Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. Druga sesja „Fetysze i przemiany ponowoczesności” miała miejsce w dniach 16-17 maja (materiały w załączeniu). Oba wydarzenia w całości prowadzone były w formule on-line i z racji ogromnego zainteresowania trwały dwa dni. Z ramienia Instytutu za organizację odpowiadała dr Barbara Stelingowska.

   Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na kolejną sesję pod hasłem „Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo” mającą się odbyć w dniach 20-21 czerwca. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres .

   Wspólne internetowe konferencje utwierdzają nas w przekonaniu, że izolację społeczną mimo wszystko można spędzać w akademickim gronie, zaś hasło #zostańwdomu, nie musi oznaczać #nieróbnauki.

Komitet organizacyjny:

  • Dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
  • Dr Barbara Stelingowska (UPH w Siedlcach)
  • Mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
  • Mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie)
  • Mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Fotogaleria