centrum symulacji medycznej 01
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej rozpoczyna działalność w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach projektu „Centrum Symulacji Medycznej – szansą na podniesienie jakości kształcenia” finansowanego z Ministerstwa Zdrowia. Umowę w tej sprawie podpisali w Pałacu Ogińskich Wiceminister Sławomir Gadomski i JM Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni. Wartość projektu. wynosi (koszty kwalifikowalne): 2 587 008,72 zł. Okres jego realizacji zakończy się 31 grudnia 2022.

Jak stwierdził wiceminister Gadomski realizacja tego projektu umożliwi lepsze kształcenie kadr na potrzeby służby zdrowia. Zaznaczył, iż obecnie odczuwalny jest wyraźny niedobór pracowników w różnych instytucjach medycznych. Wyraził więc nadzieję, że realizacja tej umowy przyczyni się do poprawy tej sytuacji. Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni podkreśliła, iż Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny od wielu lat rozwija kierunki kształcenia z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Realizacja tego projektu umożliwi zaś nie tylko podniesienie jakości kształcenia oraz może przyczynić się do poszerzania oferty studiów.

Dyrektorem Centrum został dr Piotr Leszczyński. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Szpitalem Miejskim w Siedlcach. Głównym celem jest by studenci pielęgniarstwa pozyskali nowe, praktyczne umiejętności.

Na ten temat napisali również:

Fotogaleria