tytulowe
20 maja 2020 roku o godz. 19.00 w „A galerii” na Wydziale Nauk Humanistycznych UPH w Siedlcach nastąpiło nietypowe otwarcie wystawy twórczości akademików, tworzących zespół Pracowni Sztuki pt. „Przemiany 2020”, w formie online. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Wernisaż wystawy wpisał się w obchody Święta Uczelni oraz 10 rocznicę nadania jej nazwy „Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach”.

Tę niekonwencjonalną formę prezentacji komentarzem opatrzyli zaproszeni Goście: JM Rektor dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. dr Robert Mirończuk, a także autorzy prezentowanych obiektów: dr hab. Mikołaj Bieluga, prof. uczelni, mgr Michał Gardziński, dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni, dr Robert Szymani oraz kurator wystawy i prowadzący transmisję wernisażu online dr Marcin Sutryk.

Nieobecna podczas transmisji dr Agnieszka Mazek jest autorką wydawnictwa towarzyszącego wystawie pt. „Przemiany 2020”. Wydawnictwo dokumentuje autorskie postawy akademików, związanych z kierunkiem studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ukazując w oryginalnej formie czas, w którym to przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

Specjalne podziękowania dla Kierownik Działu Promocji Pani mgr Ewy Nasiłowskiej, promującej owo wydarzenie w mediach społecznościowych oraz dla Pana dr Piotra Świtalskiego za umożliwienie przeprowadzenia transmisji.

Katalog dostępny jest pod tym linkiem.

Transmisja wideo dostępna jest tutaj.

Fotogaleria