tyttulowe

W związku z jubileuszem 30-lecia samorządu, redakcja "Życia Siedleckiego" przeprowadziła głosowanie dotyczące inwestycji lub wydarzeń, które przez ostatnie dekady najbardziej zmieniły Siedlce. Wśród 14 propozycji, które można było wskazać, znalazły się również: Biblioteka i Wydział Humanistyczny UPH (aktualnie w obiekcie tym znajduje się Wydział Nauk Humanistycznych i Wydział Nauk Społecznych) oraz odrestaurowanie Pałacu Ogińskich.Głosowanie zakończyło się sukcesem dla Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.


Jako najważniejszą inwestycję w Siedlcach czytelnicy "Życia Siedleckiego" wskazali budowę Biblioteki Głównej i Wydziału Humanistycznego UPH. Spośród biorących udział w plebiscycie, aż 36% zagłosowało na te obiekty. Ponadto renowację Pałacu Ogińskich, uznało jako inwestycję zmieniającą oblicze miasta 6%. Łącznie więc 42% głosujących wskazało na działania inwestycyjne Uniwersytetu jako mające największy wpływ na Siedlce.

Fotogaleria