0 Pierwsza inauguracja 2
Dziękujemy wszystkim za udział w quizie "Co wiecie o Uniwersytecie?", który przygotowaliśmy z okazji święta naszej Uczelni. Nadeszła ogromna liczba wypełnionych formularzy, z czego 14 osób popełniło w odpowiedziach 1 błąd, a 12 osób odpowiedziało bezbłędnie. Do wszystkich 26 osób wyślemy informację, prosimy o sprawdzanie e-maili. Poniżej publikujemy prawidłowe odpowiedzi:

1. W którym roku powstała uczelnia?

1969

2. Jak brzmiała pierwsza nazwa uczelni?

Wyższa Szkoła Nauczycielska

3. Pierwszym rektorem uczelni był..

Doc. Józef Kozłowski

4. Kto był inicjatorem programu Kształcenia i Rehabilitacji Studentów z Niepełnosprawnością w uczelni?

Prof. dr hab. Lesław Szczerba

5. Podaj nazwisko nieżyjącego już pracownika naszej Uczelni autora wielu pomników, m.in. pomnika Papieża Jana Pawła II w Siedlcach

Marian Gardziński

6. Podaj przy jakiej ulicy mieściły się budynki widoczne na zdjęciu

Ul. Orlicz-Dreszera (wcześniej Marcelego Nowotki)

7. Z której dziedziny nauki uczelnia uzyskała pierwsze uprawnienia do doktoryzowania?

Dziedzina agronomii

8. Ile osób otrzymało tytuł Doktora Honoris Causa siedleckiej uczelni?

6

9. Podaj jaki budynek przedstawia zdjęcie

Akademik przy ul. Bema

10. Ile wydziałów posiada obecnie uczelnia?

5

11. Dyrektorem jakiej jednostki jest ks. prof. Michał Szulik?

Chór Akademicki

12. W jakiej dyscyplinie studenci UPH są Mistrzami Polski?

Ratownictwo medyczne