tytulowe
Prezydent RP Andrzej Duda, postanowieniem z dnia 11 maja, nadał tytuł profesora nauk społecznych dr. hab. Mirosławowi Minkinie. Od 2016 r. jest on Prorektorem ds. Nauki UPH. Aktualnie kieruje również Zespołem Badań Strategicznych Wymiarów Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Wcześniej był m.in. Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa.

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym polityki bezpieczeństwa NATO, Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Jest autorem 8 monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Myśli Wojskowej”, „Kwartalniku Bellona”, „Zeszytach Naukowych AON”, „Doctrinie. Studiach Społeczno-Politycznych”, „Przeglądzie Historyczno-Wojskowym”, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, „Security and Defence Quarterly” oraz w monografiach poświęconym zagadnieniom bezpieczeństwa. Wypromował 4 doktorów i kilkudziesięciu magistrów. W działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej wykorzystuje doświadczenia praktyczne nabyte w czasie pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Profesor Minkina w dniu 3 czerwca został wybrany przez Uczelniane Kolegium Elektorów Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Funkcję obejmie z dniem 1 września.