obrona pracy doktorskiej online 01
W dniu 4 czerwca 2020 roku w Instytucie Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Komisji Doktorskiej, powołanej przez Senat UPH w Siedlcach dla przeprowadzenia publicznej obrony rozprawy doktorskiej, uczestniczki studiów doktoranckich w dyscyplinie agronomia, Pani mgr inż. Joanny Marii Pielech pt. „Wpływ transformacji materii organicznej odwodnionych utworów torfowych na zasoby i formy fosforu glebowego”.

Posiedzeniu Komisji  przewodniczyła Pani prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska – Dyrektor Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa.  Promotorem rozprawy był  Pan dr hab. Marcin Becher profesor uczelni.  Praca została bardzo wysoko oceniona przez recenzentów rozprawy – Pana prof. dr hab. Andrzeja Łachacza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Pana prof. dr hab. Lecha Szajdaka z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Pielech odbywała się z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. W części jawnej obrony do transmisji online mogła dołączyć publiczność, za pośrednictwem udostępnionego w ogłoszeniu o obronie linku. Obrona cieszyła się dużym zainteresowaniem. W dyskusji nad rozprawą wzięli udział członkowie Komisji oraz osoby z zewnątrz.

W części niejawnej posiedzenia Komisja Doktorska podjęła jednogłośnie trzy uchwały w trybie głosowania tajnego, wykorzystując Formularze Google: uchwałę dotyczącą przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej, uchwałę dotyczącą wystąpienia do Senatu UPH w Siedlcach z wnioskiem o nadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz uchwałę dotyczącą wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy.

Należy nadmienić, iż zgodnie z ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 obrady Komisji Doktorskiej były rejestrowane z zapisem obrazu i dźwięku.

Promotor dr hab. Marcin Becher profesor uczelni, nie ukrywając wzruszenia i jednocześnie zadowolenia, podziękował przewodniczącej Komisji Doktorskiej za przeprowadzenie obrony z dużym spokojem, recenzentom za przygotowanie wnikliwych recenzji i wniosków o wyróżnienie rozprawy, Komisji Doktorskiej za merytoryczną dyskusję doktorantce za rzetelność i pracowitość oraz wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu.

Natomiast przewodnicząca Komisji Doktorskiej prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska, również dziękując wszystkim podkreśliła, że jest to nowy rozdział w sferze działalności naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dodała jednocześnie, że było to pionierskie wyzwanie dla wszystkich uczestników posiedzenia.

Fotogaleria