tytuloweNowością w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego jest możliwość kształcenia się na kierunku prawo. To studia 5-letnie, jednolite magisterskie, o profilu praktycznym. Przygotowują one absolwenta do podjęcia zatrudnienia w organach władzy publicznej, instytucjach i organizacjach na stanowiskach wymagających posiadania wiedzy prawniczej, prowadzenia obsługi prawnej różnych podmiotów.

Absolwent kierunku prawo uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności do ubiegania się o przyjęcie na aplikację prawniczą (sądową, prokuratorską, radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą). W naszym regionie uruchomienie naboru na kierunek prawo w UPH wywołało duże zainteresowanie.

 

Szerzej na ten temat