tytulowe
W dniu 7 lipca w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji miał miejsce pierwszy egzamin licencjacki w trybie zdalnym, z udziałem tłumacza języka migowego PJM, mgr Anny Siliwoniuk, pracownika Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnościami UPH. Barnard Harasimiuk, niesłyszący student kierunku administracja, studiów niestacjonarnych, przedstawił swoją pracę dyplomową na temat „Struktura i zadania Komisji Nadzoru Finansowego”. Przewodniczącym Komisji był dr hab. Stanisław Faliński, profesor uczelni, recenzentem dr hab. Krzysztof Prokop, profesor uczelni, natomiast promotorem była dr Katarzyna Wojewoda-Buraczyńska.

Bernard Harasimiuk z powodzeniem ukończył pierwszy stopień studiów i niebawem złoży stosowne dokumenty, aby móc kontynuować edukację w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, na studiach magisterskich. I tym razem zdecydował się na studia w trybie niestacjonarnym, gdyż musi pogodzić studiowanie z wykonywaną pracą zawodową. Jak zaznacza, ważnym czynnikiem przy decyzji o wyborze studiów właśnie w Siedlcach jest wsparcie ze strony biura CKiRON, m.in. obecność na wszystkich zajęciach dydaktycznych tłumacza języka migowego.

Fotogaleria