rozpoczecie kadencji 01W dniu 1 września rozpoczęła się nowa kadencja władz rektorskich w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina spotkał się z dziennikarzami by porozmawiać o trwającej aktualnie rekrutacji, przygotowaniach do rozpoczęcia roku akademickiego, formie planowanych zajęć i zadaniach do zrealizowania w obecnej kadencji.

   Przedstawiciele mediów szczególnie interesowali się przygotowywanymi formami zajęć, realizowanymi egzaminami i działalnością naukową z uwzględnieniem uwarunkowań dotyczących ograniczeń będących konsekwencją pandemii. Jak zapewnił Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina, Uniwersytet właściwie zareagował na zagrożenia, umożliwiając realizację procesu naukowo-dydaktycznego, przy minimalizacji ryzyka zarówno dla studentów jak i pracowników. Uwzględniając dotychczasowe doświadczenia planowane są w nowym roku zajęcia z możliwością przeprowadzenia ich części w obiektach Uczelni. Podstawowym założeniem jest zapewnienie bezpieczeństwa środowisku akademickiemu przy jednoczesnej jak najbardziej efektywnej realizacji programów nauczania i planów badawczych.

O wydarzeniu napisali:

Fotogaleria