nominacje 2020
2 września 2020 r. Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina oficjalnie wręczył powołania członkom władz w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w kadencji 2020/2024.

JM Rektor wręczając powołania podkreślił wysokie kompetencje wszystkich osób z powoływanej kadry zarządzającej uniwersytetu oraz ich dotychczasowe zaangażowanie w różnorodne działania na rzecz rozwoju uniwersytetu. 

Bezpośrednio z JM Rektorem w bieżącej kadencji współpracować będą:

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, profesor uczelni
Prorektor ds. studiów - prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga
Prorektor ds. rozwoju i promocji - dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni

Na wydziałach swoje funkcje sprawować będą:

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych - dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - dr hab. Malina Kaszuba, profesor uczelni oraz Prodziekani WNS - dr Anna Rak oraz dr Marcin Chrząścik.
Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych - dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu - dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, profesor uczelni
Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - prof. dr hab. Marek Gugała

Fotogaleria