banner narodowe czytanie 2020

Od początku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach włączył się w Narodowe Czytanie, ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP w 2012 r. W poprzednich latach w ogrodach Pałacu Ogińskich czytano fragmenty: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego czy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

W tegorocznej edycji czytania kanonu literatury polskiej zaproponowano „Balladynę”, dramat Juliusza Słowackiego. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią, jak i  obowiązujące przepisy wewnętrzne, zmianie uległa formuła wydarzenia. Zapraszamy, aby zechcieli Państwo spędzić z nami czas i wysłuchać wybranych fragmentów utworu. W role postaci wcieliły się władze uczelni, pracownicy i absolwenci. Niech wspólnie spędzone z nami chwile będą zachętą do przypomnienia sobie tej znanej z lat szkolnych lektury.

Z życzeniami zdrowia
       Anna Bobryk


Akt I scena I

 • KIRKOR – Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. Mirosław Minkina
 • PUSTELNIK – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, prof. uczelni
 • FILON – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania, mgr Jarosław Szynkarczyk


Akt I scena III

 • ALINA – Prorektor ds. Rozwoju i Promocji, dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni
 • BALLADYNA – dr hab. Anna Charuta, prof. uczelni
 • WDOWA – Prorektor ds. Organizacji Studiów, prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga
 • KIRKOR – Kanclerz, dr Ireneusz Chrząścik
 • SKIERKA – Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr hab. Cezary Sempruch, prof. uczelni
 • SŁUGA – dr inż. Krzysztof Kalinowski, Biuro Karier


Akt II scena I

 • BALLADYNA – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. uczelni
 • ALINA – Kierownik Wydawnictwa Naukowego UPH, dr Aldona Borkowska
 • GOPLANA – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni
 • GRABIEC - Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, dr hab. n. med. Jakub Radziszewski, prof. uczelni
 • CHOCHLIK – Kierownik Uczelnianego Ośrodka Kultury, mgr Tadeusz Goc
 • SKIERKA – dr Marcin Sutryk, Pracownia Sztuki
 • FILON – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania, mgr Jarosław Szynkarczyk
 • PUSTELNIK – Kwestor, mgr Andrzej Krasuski
 • GŁOS Z WIERZBY – dr inż. Krzysztof Kalinowski, Biuro Karier