wyroznienie rektor zacharuk 01

W Siedlcach odbyły się uroczystości związane ze świętem 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Uczestniczyła w nich także delegacja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego na czele z Rektorem prof. dr hab. Mirosławem Minkiną. Podczas uroczystej akademii dr hab. Tamara Zacharuk, profesor uczelni, Prorektor ds. rozwoju i promocji UPH, została wyróżniona tytułem "Przyjaciel Żelaznej Dywizji". Jak uzasadnił gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, nagroda ta została przyznana za pomoc i wsparcie naukowe w dążeniu do prawdy historycznej oraz propagowanie chlubnych tradycji oręża polskiego. Dowódca jednostki podkreślił również już tradycyjną dobrą współpracę z UPH, która przynosi korzyści zarówno wojsku jak i środowisku akademickiemu.

FotogaleriaFoto: Agnieszka Król (Tygodnik Siedlecki)