Sempruch1Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch, profesor uczelni został członkiem Komitetu Biologii Organizmalnej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.

Misją Komitetu jest integracja środowisk naukowych i badaczy skupionych na teoretycznych i praktycznych aspektach życia organizmów oraz upowszechnianie tej wiedzy w społeczeństwie. Komitety Naukowe Polskiej Akademii Nauk stanowią najbardziej reprezentatywne grona specjalistów w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Tym bardziej cieszy fakt, że w tym gronie znalazł się członek naszej społeczności akademickiej.

Gratulujemy!