pierwszy senat uph 01

W dniu 23 września br. odbyło się pierwsze w kadencji 2020-2024 posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Obrady prowadził JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina. Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej dr Marlena Drygiel-Bielińska wręczyła akty powołania nowo wybranym senatorom.  Radę Uczelni reprezentował przewodniczący Pan Dariusz Zacharczuk.

Zgodnie z § 22 Statutu UPH, w skład Senatu wchodzi 30 członków, w tym: Rektor jako jego przewodniczący; 15 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów i profesorów uczelni; 6 przedstawicieli studentów i doktorantów; 5 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i 3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Senatorom Uniwersytetu życzymy sukcesów i podejmowania wyłącznie dobrych decyzji.

Fotogaleria