Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Kierunki: BIOLOGIA oraz ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

Nowy kierunek studiów - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Straże przyrodnicze w Polsce - publikacja dr Romana Steca

straz stecDr Roman Stec, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, zajmujący się problematyką prawa administracyjnego i ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa łowieckiego oraz leśnego. Autor wielu opracowań książkowych (monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych) oraz artykułów.

Książka pt. „Straże Przyrodnicze w Polsce” jest obszerną aktualizacją książki „Straże w służbie ochrony przyrody wydanej w 2014 roku. Zmiany i aktualizacji książki dokonano z powodu zmiany stanu prawnego przedstawia problematykę policji administracyjnej( straży, inspekcji i służb), które coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania osób przedstawiających zagadnienia naukowe wywodzące się z prawa publicznego lub z nim powiązane. Na to zainteresowanie ma wpływ szereg istotnych czynników, do których zalicza się reformę terytorialną administracji publicznej przypadającą na okres od 1 stycznia 1999 r. oraz wejście na początku lat 90. XX w. ustaw o lasach (1991 r.), o ochronie przyrody z 2004 r. wielokrotnie nowelizowanej), ustawy – Prawo łowieckie (1995 r., wielokrotnie nowelizowanej) i obowiązującej ustawy o rybactwie śródlądowym (z 1985 r., także wielokrotnie nowelizowanej), na podstawie których działają takie jednostki organizacyjne jak: Straż Leśna, Straż Parku Narodowego, Państwowa Straż Rybacka i Państwowa Straż Łowiecka. Więcej…

Ocena dowodów w polskich procedurach - nowa książka

publikacjaAdw. dr Karol Pachnik (pracownik Instytutu Administracji Samorządu i Prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH) wydał w Bibliotece Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayer’a przy Naczelnej Radzie Adwokackiej książkę pt. "Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych". 

Praca jest gruntownym, skierowanym do praktyków prawa opracowaniem, zawierającym stanowisko doktryny i studia nad orzecznictwem, wyznaczającym model oceny dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych.

Opracowanie zawiera model postępowania dowodowego, opis poszczególnych dowodów i zasady weryfikacji wartości dowodowej, stanowiące o możliwości uznania określonych faktów za uznane. Praca stanowi kompleksową analizę i rekonstrukcję modelu oceny dowodów obowiązującego w polskim prawodawstwie, w oparciu o stanowiska doktryny prawa oraz w odniesieniu do licznych orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, SN, NSA i TK.
Więcej…

bar propozycje
projekty ue

wydawnictwo box

ckiron box

Box Facebook
 
belka dolna Facebook

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia