Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Nowy kierunek studiów - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Zapraszamy na Pierwszy Dzień Wiosny z Wydziałem Nauk Ścisłych

plakat wns dzien wiosny maly


W tym roku wyjątkowo w piątek 20 marca 2015 Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, organizuje „Pierwszy Dzień Wiosny”. Jest to spotkanie, które swoim zakresem obejmuje: wysłuchanie krótkiego, interdyscyplinarnego wykładu z zakresu nauk ścisłych, spotkanie ze studentami Wydziału oraz czynny udział w ciekawych i pouczających pokazach doświadczeń w pracowniach instytutów: Chemii, Matematyki i Fizyki oraz Informatyki.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności maturzyści i ich opiekunowie, którzy nas odwiedzą otrzymają pamiątkowe „certyfikaty wagarowicza”.

Więcej…

Publikacja naszego pracownika i doktoranta

okladkaDr Roman Stec, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach jest autorem wielu opracowań książkowych i artykułów dot. problematyki polskiego i europejskiego prawa łowieckiego oraz mgr Łukasz Ciołek doktorant na Wydziale Humanistycznym UPH w Siedlcach są autorami Komentarza do Statutu PZŁ. Komentarz do Statutu PZŁ, jest opracowaniem zawierającym praktyczne wskazówki w jaki sposób stosować wymienione przepisy. W tym komentarzu zostały zebrane również praktyczne porady prawne jakich udzielali autorzy miesięczników Łowca Polskiego i Braci Łowieckiej w latach 2006-2014, oczywiście przeanalizowane przez autorów tego opracowania i opatrzone ich interpretacją przepisów z odesłaniem do wymienionych miesięczników. Komentarz liczy ok. 300 stron i jest pierwszym tego typu opracowaniem specjalistycznym wskazującym jak stosować przepisy statutu PZŁ. Przepisy statutu wymagają zmian i należy domniemywać, że w jakimś zakresie statut Związku musi ulec zmianie. W komentarzu nie odniesiono się do przepisów dyscyplinarnych bowiem są one zawarte w ustawie natomiast te zawarte w statucie są zadaniem autorów komentarza sprzeczne z przepisami ustawy i wymagają zmian. Opracowanie to będzie przydatne dla członków PZŁ, pracowników administracji leśnej, policjantów, urzędników organów administracji publicznej różnych szczebli, sędziów i prokuratorów.

Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA

academicaCyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Stanowiska z dostępem do wypożyczalni Academica znajdują się w Bibliotece Głównej,  na I piętrze w Czytelni z kolekcją filologiczno-historyczną. Więcej.

bar propozycje
projekty ue

wydawnictwo box

ckiron box

 

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia