Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Ocena dowodów w polskich procedurach - nowa książka

publikacjaAdw. dr Karol Pachnik (pracownik IZIM na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH) wydał w Bibliotece Ośrodka Badawczego Adwokatury im. Witolda Bayer’a przy Naczelnej Radzie Adwokackiej książkę pt. "Ocena dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych". 

Praca jest gruntownym, skierowanym do praktyków prawa opracowaniem, zawierającym stanowisko doktryny i studia nad orzecznictwem, wyznaczającym model oceny dowodów w polskich procedurach sądowych i administracyjnych.

Opracowanie zawiera model postępowania dowodowego, opis poszczególnych dowodów i zasady weryfikacji wartości dowodowej, stanowiące o możliwości uznania określonych faktów za uznane. Praca stanowi kompleksową analizę i rekonstrukcję modelu oceny dowodów obowiązującego w polskim prawodawstwie, w oparciu o stanowiska doktryny prawa oraz w odniesieniu do licznych orzeczeń sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, SN, NSA i TK.
Więcej…

Monografie autorstwa prof. Eugeniusza Józefowskiego i dr hab. Janiny Florczykiewicz

okładka florczykiewiczW maju 2015 roku ukazały się dwie obszerne monografie autorstwa prof. Eugeniusza Józefowskiego (ASP we Wrocławiu) i dr hab. Janiny Florczykiewicz (UPH w Siedcach): pierwsza pt. „Creative workshop as an opportunity for subjective development in the sphere of fine art“, oraz druga polskojęzyczna pt. „Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki“. Są one rezultatem badań realizowanych w ramach projektu badawczego pt. „Kreacja wizualna w arteterapii jako przestrzeń rozwoju osobowego - teoretyczne i empiryczne aspekty zastosowania warsztatu twórczego w edukacji“ finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowanego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

   W monografiach podjęto problematykę delikatnej materii sztuki, poddano analizie rolę jaką pełni we wspomaganiu rozwoju podmiotowego - badano strukturę doświadczenia podmiotowego inicjowanego w przestrzeni sztuki, ponadto odwołując się do autorskiej formy warsztatu twórczego opisano jego mechanizmy oraz wpływ na rozwój podmiotowy. Filmy dokumentujące przeprowadzone warsztaty oraz obszerne materiały źródłowe (wizualne i werbalne) dają czytelnikowi możliwość dokonywania własnych analiz.

   Jest to pierwsze tak obszerne i interdyscyplinarne opracowanie teoretyczno - empiryczne,  podejmujące problematykę edukacyjnego wymiaru sztuk wizualnych.

Kierunki: BIOLOGIA oraz ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

Nowy kierunek studiów - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH


bar propozycje
projekty ue

wydawnictwo box

ckiron box

Box Facebook
 
belka dolna Facebook

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia