Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na kierunku dietetyka


NOWOŚĆ!
Informujemy, iż  od dnia 23 lipca 2014 r. została uruchomiona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku dietetyka.

Menadżer Produkcji i Przetwórstwa Mięsa - kierunek praktyczny

ibihz menadzer
Kierunek Menadżer Produkcji i Przetwórstwa Mięsa jest to kierunek o profilu praktycznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom silnej branży mięsnej w kraju i w regionie oraz strategii rozwoju na najbliższe lata Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w porozumieniu z Grupą Sokołów SA utworzył kierunek I stopnia inżynierski. Absolwent uzyska kompetencje, wiedzę i umiejętności zawodowe do podjęcia pracy w zakładach mięsnych oraz firmach obsługujących branżę mięsną. Jest to kierunek o dużych możliwościach samorealizacji. W trakcie studiowania możesz liczyć między innymi na:
  • uzyskanie praktycznej wiedzy i kompetencji z zakresu produkcji i przetwórstwa mięsnego, którą możesz wykorzystać w późniejszej pracy zawodowej
  • praktyki zawodowe oraz staże krajowe i zagraniczne (Dania, Finlandia, Szwecja) podnoszące twoje kompetencje
  • stypendia dla studentów fundowane przez Sokołów SA
  • zatrudnienie po ukończeniu kierunku w Grupie Sokołów SA oraz pokrewnych firmach branży mięsnej
Zapraszamy do podjęcia studiów na tym kierunku. Szczegółowe informacje uzyskasz pod adresem www.ibihz.uph.edu.pl.

Rolnictwo i gospodarka przestrzenna

2a
Więcej…

Nowe specjalności w Instytucie Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych

rekrutacja neofilologia
Zapraszamy do studiowania na nowych specjalnościach na studiach I stopnia: język rosyjski w biznesie oraz język niemiecki w biznesie (nie wymagamy matury z języka rosyjskiego/niemieckiego). Instytut ponadto od zeszłego roku prowadzi nabór na studia II stopnia na specjalnościach anglistyka, germanistyka i rusycystyka.
Szczegóły na stronie www.inibi.uph.edu.pl

Komunikat

Szanowni Państwo

Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 r. stwierdził, że przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS są niezgodne z Konstytucją RP. Uznane za niezgodne z Konstytucją przepisy tracą moc 30 września 2015 roku. Do tego dnia ustawodawca ma czas na ich zmianę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadeklarowało szybką modyfikację przepisów.

UPH ma nadzieję, że nowe prawo jak najszybciej wejdzie w życie. Dlatego też Kolegium Rektorskie na posiedzeniu w dniu 24 czerwca postanowiło wstępnie, że w roku akademickim 2014/2015 nie będą pobierane opłaty, które za sprzeczne z konstytucją uznał Trybunał Konstytucyjny. Uchwała w tej sprawie będzie poddana pod głosowanie na wrześniowym posiedzeniu Senatu UPH.

Niektóre uczelnie publiczne wystąpiły już do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie podjęcia pilnych działań umożliwiających stosowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zarówno względem osób aktualnie studiujących jak i rozpoczynających studia w 2014 roku.

W opinii Kolegium Rektorskiego studenci powinni mieć pewność, że otrzymają wszechstronne wykształcenie, które pozwoli im łatwo odnaleźć się w różnych zawodach i sytuacjach. Studia powinny zatem umożliwiać wykraczanie poza ramy wąskich specjalności i czerpanie z bogatej oferty wykładów w UPH, ćwiczeń czy laboratoriów.

REKTOR: prof. nzw. dr hab. Tamara Zacharuk

Studia doktoranckie w dyscyplinach: historia i nauki o bezpieczeństwie

Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach informuje, że od dnia 25 sierpnia 2014 r. rusza rekrutacja na STUDIA DOKTORANCKIE w dwóch dyscyplinach: historia i nauki o bezpieczeństwie. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania dokumentów w sekretariatach Instytutów:
ihism
insib
Warunki i tryb rekrutacji:
HISTORIA
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

bar propozycje
projekty ue

 

wydawnictwo Wydawnictwo prowadzi także sklep internetowy, w którym można wysyłkowo zamówić interesujące pozycje wydawnicze. Przejdź do SKLEPU.

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia