Ogłoszenia

kolejne_ogloszenia

Aktualności uczelniane

Kierunki: BIOLOGIA oraz ANALITYKA Z DIAGNOSTYKĄ MOLEKULARNĄ

Nowy kierunek studiów - EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Uniwersytecki kurs polszczyzny dla młodzieży z Czarnogóry

 

uknjp cr
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach prowadzi kurs języka polskiego dla młodzieży z Czarnogóry w ramach projektu „Ach ten język polski“ – uniwersytecki kurs polszczyzny“, a celem jego jest wsparcie przedstawicieli Polonii w nauce języka polskiego. Kurs ma za zadanie pogłębić wiedzę na temat języka polskiego i kultury Polski przybyłej do Siedlec młodzieży.

 

Straże przyrodnicze w Polsce - publikacja dr Romana Steca

straz stecDr Roman Stec, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego UPH w Siedlcach, zajmujący się problematyką prawa administracyjnego i ochrony środowiska, ochrony przyrody, prawa łowieckiego oraz leśnego. Autor wielu opracowań książkowych (monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych) oraz artykułów.

Książka pt. „Straże Przyrodnicze w Polsce” jest obszerną aktualizacją książki „Straże w służbie ochrony przyrody wydanej w 2014 roku. Zmiany i aktualizacji książki dokonano z powodu zmiany stanu prawnego przedstawia problematykę policji administracyjnej( straży, inspekcji i służb), które coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania osób przedstawiających zagadnienia naukowe wywodzące się z prawa publicznego lub z nim powiązane. Na to zainteresowanie ma wpływ szereg istotnych czynników, do których zalicza się reformę terytorialną administracji publicznej przypadającą na okres od 1 stycznia 1999 r. oraz wejście na początku lat 90. XX w. ustaw o lasach (1991 r.), o ochronie przyrody z 2004 r. wielokrotnie nowelizowanej), ustawy – Prawo łowieckie (1995 r., wielokrotnie nowelizowanej) i obowiązującej ustawy o rybactwie śródlądowym (z 1985 r., także wielokrotnie nowelizowanej), na podstawie których działają takie jednostki organizacyjne jak: Straż Leśna, Straż Parku Narodowego, Państwowa Straż Rybacka i Państwowa Straż Łowiecka. Więcej…

bar propozycje
projekty ue

wydawnictwo box

ckiron box

Box Facebook
 
belka dolna Facebook

bar najblizsze wydarzenia
Kolejne wydarzenia
Wydarzenia w Uniwersytecie

Wydarzenia