Uwaga: Wszyscy studenci studiów stacjonarnych przyjęci na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013 na każdym kierunku studiów stacjonarnych, na którym studiują mają obowiązek wypełnienia i złożenia oświadczenia w dziekanacie według zamieszczonego wzoru.

Dokument Plik 
OŚWIADCZENIE STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat Plik DOC Plik PDF
Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej (wniosek składa się we właściwym dziekanacie wraz z aktualnym zdjęciem) Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.