Uniwersytet

 

 JM Rektor

Na zdjęciu przedstawiony jest  JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina

prof. dr hab. Mirosław Minkina
tel.: 25 643-19-20 
(sekretariat Rektora) 

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

Prorektor ds.
studiów

Prorektor ds.
rozwoju i promocji

Na zdjęciu przedstawiony jest prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzykdr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk
profesor uczelni
tel.: 25 643-19-43
 

Na zdjęciu przedstawiona jest prorektor ds. studiów prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazgaprof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga
tel.: 25 643-19-25

Na zdjęciu przedstawiona jest prorektor ds. rozwoju i promocji dr hab. Tamara Zacharukdr hab. Tamara Zacharuk
profesor uczelni
tel.: 25 643-19-46
 

 

Dziekan
Wydziału
Agrobioinżynierii
i Nauk o Zwierzętach

Dziekan
Wydziału
Nauk Humanistycznych

Dziekan
Wydziału
Nauk Medycznych
i Nauk o Zdrowiu

Na zdjęciu przedstawiony jest Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Marek Gugałaprof. dr hab. Marek Gugała
tel.: 25 643-13-53

Na zdjęciu przedstawiona jest Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Beata Walęciuk-Dejnekadr hab. Beata Walęciuk-Dejneka 
profesor uczelni
tel.: 25 643-18-24, 25 643-18-15

Na zdjęciu przedstawiony jest Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. Jakub Radziszewski dr hab. n. med. Jakub Radziszewski 
profesor uczelni
tel.: 25 643-12-95
 

Dziekan
Wydziału
Nauk Społecznych

Dziekan
Wydziału
Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

 

Na zdjęciu przedstawiona jest Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Malina Kaszuba dr hab. Malina Kaszuba 
profesor uczelni
tel.: 25 643-15-18, 25 643-15-01

Na zdjęciu przedstawiona jest Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Cezary Sempruch dr hab. Cezary Sempruch 
profesor uczelni
tel.: 25 643-10-67, 25 643-11-66

 Kanclerz

Kwestor

  Na zdjęciu przedstawiony jest kwestor mgr Andrzej Krasuski

mgr Michał Kowal
 tel.: 25 643-19-14

mgr Andrzej Krasuski
tel.: 25 643-19-16