Dokument Plik
Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa oraz zasad ich archiwizowania Plik PDF
Zarządzenie nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.