Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 
  Lp. Kierunek Wysokość opłaty semestralnej
w zł
WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII I NAUK O ZWIERZĘTACH
1. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
2. studia trzeciego stopnia 2.900
WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH
3. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600
4. studia trzeciego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
4. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
5. turystyka i rekreacja 2.600
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
6. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz
jednolite studia magisterskie
2.600
7. studia trzeciego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH
8. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
9. studia trzeciego stopnia 2.900


Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim (patrz link)