Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim 

 
  Lp. Kierunek Wysokość opłaty semestralnej
w zł
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
1. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600
2. studia trzeciego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH
3. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.600
WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH
4. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
WYDZIAŁ PRZYRODNICZY
5. turystyka i rekreacja - studia pierwszego stopnia 2.600
6. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia 2.900
7. studia trzeciego stopnia 2.900


Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach niestacjonarnych w języku polskim (patrz link)