Kandydaci

Tabela zawiera dokumenty prawne dotyczące rekrutacji
DokumentPlik  Plik dostępny cyfrowo
Uchwały Senatu nr 158/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2023/2024 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH nr 117/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia  rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH nr 64 z dnia 30 marca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr 117/2021 Senatu UPH z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF  
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 32 z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 68/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 80/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w latach akademickich 2023-2024 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH nr 118/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2025/2026 Plik PDF   
Uchwały Senatu Nr 159/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2026/2027 Plik PDF  
Zarządzenie Rektora Nr 46 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 47 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne na studiach prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 48 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 37 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 38 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 39 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 40 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych przez UPH dla kandydatów przyjętych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023 Plik PDF
Zarządzenie Rektora Nr 43 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez cudzoziemców Plik PDF
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 33/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach
Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 96/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 132/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF  


Opłaty za studia - patrz link


Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.