Kandydaci

Tabela zawiera dokumenty prawne dotyczące rekrutacji
DokumentPlik  Plik dostępny cyfrowo
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 49/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 262/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 49/2020 Senatu UPH z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 68/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w latach akademickich 2019/2020 – 2022/2023 Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 80/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów w latach akademickich 2023-2024 Plik PDF  
Zarządzenie Rektora Nr 41 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie opłat za świadczone przez UPH usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF  
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 30 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego terminarza postępowania rekrutacyjnego oraz zasad prowadzenia rekrutacji elektronicznej w roku akademickim 2021/2022    Plik PDF  
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 50/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w UPH przez osoby niebędące obywatelami polskimi Plik PDF  
ORDER No. 50/2021 OF THE RECTOR OF THE SIEDLCE UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES (UPH) in Siedlce of 31 March 2021 on enrollment and pursuance of degree programmes, post-diploma studies and other forms of education at UPH by non-Polish nationals Plik PDF Plik PDF
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 45/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF  
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 46/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ustalenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 Plik PDF  
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 42/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne obywateli Białorusi, ubiegających się o przyjęcie na studia w UPH Plik PDF  
Zarządzenie Rektora UPH w Siedlcach nr 33/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w Uniwersytecie Przyrodniczo–Humanistycznym w Siedlcach
Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 96/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
Plik PDF  
Uchwała Senatu UPH w Siedlcach nr 132/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się Plik PDF  


Opłaty za studia - patrz link


Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.