Nauka

Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza studentów I i II stopnia, a także doktorantów do wzięcia udziału w konkursie esejowym pod tytułem: “Socio-ethical-cultural aspects of using artificial intelligence. The future of new technologies”. Konkurs ma rangę międzynarodową i polega na napisaniu pracy – badawczej bądź literackiej – na powyższy temat. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 EUR oraz możliwość publikacji prac w renomowanych czasopismach.

Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza studentów I i II stopnia, a także doktorantów do wzięcia udziału w konkursie esejowym pod tytułem: “Socio-ethical-cultural aspects of using artificial intelligence. The future of new technologies”. Konkurs ma rangę międzynarodową i polega na napisaniu pracy badawczej bądź literackiej na powyższy temat. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 EUR oraz możliwość publikacji prac w renomowanych czasopismach.

Prace można przesyłać do 25 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://www.gov.pl/web/AIEssay

Pytania można kierować bezpośrednio na adres mailowy: Antoni.Lukasik@kprm.gov.pl