Nauka

Program A od 2023 r. obejmuje 1124 czasopisma hybrydowe pochodzące z 7 kolekcji tematycznych
Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022:
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences,
Immunology and Microbiology, Mathematics i Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet.

www.wbn.icm.edu.pl