Druk Plik
Druk rozliczania materiałów   Plik PDF
Karta środka trwałego   Plik PDF
Protokół likwidacji niskocennych składników majątkowych   Plik PDF
Protokół przekazania – przejęcia środka trwałego PT   Plik PDF
Przyjęcie środka trwałego OT   Plik PDF
Protokół likwidacji środka trwałego   Plik PDF
Wewnętrzny protokół przekazania niskocennych składników majątkowych   Plik PDF
Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego   Plik PDF
Oświadczenie do delegacji krajowych Plik DOC Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.