Zadania badawcze

DrukPlik 
Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach działalności naukowej Plik DOC Plik PDF
Imienny wykaz wykonawców zadania badawczego Plik DOC Plik PDF
Zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadania badawczego   Plik PDF
Sprawozdanie roczne z zadania badawczego Plik DOC Plik PDF
Protokół z realizacji zadań badawczych Plik DOC Plik PDF
Protokół z realizacji badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Plik DOC Plik PDF
Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej Plik DOC Plik PDF

Działalność naukowo-badawcza

DrukPlik 
Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Plik PDF 
Poradnik Rady Młodych Naukowców "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" Plik PDF

Wyjazdy zagraniczne pracowników

DrukPlik 
Druki dotyczące wyjazdu zagranicznego:    
- wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę Plik DOC  
   - załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - staż naukowy zagraniczny Plik DOC  
   - załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - opłata konferencyjna / za nocleg Plik DOC  
- wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej. Plik DOC Plik PDF
Druki dotyczące sprawozdania z wyjazdu zagranicznego:    
- sprawozdanie z pobytu służbowego za granicą Plik DOC  
oświadczenie o braku możliwości otrzymania faktury Plik DOC  
oświadczenie do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego Plik DOC  

Organizacja konferencji

DrukPlik 
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej organizowanej lub współorganizowanej w UPH Plik DOC Plik PDF
Kalkulacja konferencji lub seminarium naukowego Plik DOC Plik PDF

Rozwój kadr

DrukPlik 
Wniosek o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Plik DOC Plik PDF
Umowa o warunkach dofinansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego Plik DOC Plik PDF
Dane do dyplomu doktora - (wypełnij, wydrukuj, prześlij pocztą wewnętrzną i elektroniczną:  oraz ) Plik DOC  
Dane do dyplomu doktora habilitowanego - (wypełnij, wydrukuj, prześlij pocztą wewnętrzną i elektroniczną:  oraz ) Plik DOC  
Ankieta oceny działalności naukowej nauczyciela akademickiego dla grupy nauk humanistycznych i społecznych Plik DOC  
Ankieta oceny działalności naukowej nauczyciela akademickiego dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich, nauk o życiu Plik DOC  
Zasady kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski   Plik PDF
 - załącznik 1: wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy / artystyczny Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: sprawozdanie z odbycia stażu naukowego / artystycznego Plik DOC Plik PDF
Zasady i tryb udzielania urlopów naukowych   Plik PDF
 - załącznik 1: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 4: wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach
naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
Plik DOC Plik PDF

Komisja ds etyki badań naukowych

DrukPlik 
Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach o zgodę na prowadzenie badania naukowego z udziałem ludzi Plik DOC Plik PDF