Pracownicy

Zadania badawcze
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach działalności naukowej Plik DOC Plik PDF  
Imienny wykaz wykonawców zadania badawczego Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadania badawczego   Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Sprawozdanie roczne z zadania badawczego Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Protokół z realizacji zadań badawczych Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Wyjazdy zagraniczne pracowników
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Druki dotyczące wyjazdu zagranicznego:      
- wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
- załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - staż naukowy zagraniczny Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
- załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - opłata konferencyjna / za nocleg Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
- wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej. Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Druki dotyczące sprawozdania z wyjazdu zagranicznego:      
- sprawozdanie z pobytu służbowego za granicą Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
oświadczenie o braku możliwości otrzymania faktury Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
oświadczenie do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
Organizacja konferencji
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej organizowanej lub współorganizowanej w UPH Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Kalkulacja konferencji lub seminarium naukowego Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Wniosek opłata konferencyjna Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Rozwój kadr
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Zasady kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski      
 - załącznik 1: wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy / artystyczny Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 2: sprawozdanie z odbycia stażu naukowego / artystycznego Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Zasady i tryb udzielania urlopów naukowych      
 - załącznik 1: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 2: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 4: wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach
naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Komisja ds etyki badań naukowych
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach o zgodę na prowadzenie badania naukowego z udziałem ludzi Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo


Cudzoziemcy
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wzór wniosku o nadanie cudzoziemcowi statusu profesora wizytującego Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo