Działalność statutowa

DrukPlik 
Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach działalności statutowej Plik DOC Plik PDF
Wykaz wykonawców tematu badawczego Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie z badań statutowych Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Plik DOC Plik PDF
Protokół z realizacji badań statutowych Plik DOC Plik PDF
Protokół z realizacji badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Plik DOC Plik PDF
Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej Plik DOC Plik PDF

Działalność naukowo-badawcza

DrukPlik 
Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Plik PDF 
Poradnik Rady Młodych Naukowców "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" Plik PDF

Wyjazdy zagraniczne pracowników

DrukPlik 
Wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę Plik DOC
  Załącznik do wniosku na wyjazd za granicę Plik DOC
  Załącznik do wniosku na wyjazd za granicę (STAŻ ZAGRANICZNY) Plik DOC
Sprawozdanie z pobytu służbowego za granicą Plik DOC
Rozliczenie wydatków poniesionych z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju:  
  Załącznik 1: oświadczenie o braku możliwości otrzymania faktury Plik DOC
  Załącznik 2: oświadczenie do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego Plik DOC

Organizacja konferencji

DrukPlik 
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej Plik DOC Plik PDF
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej organizowanej lub współorganizowanej w UPH Plik DOC Plik PDF
Kalkulacja konferencji lub seminarium naukowego Plik DOC Plik PDF

Rozwój kadr

DrukPlik 
Wniosek o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Plik DOC Plik PDF
Umowa o warunkach dofinansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego Plik DOC Plik PDF
Wniosek o przyznanie stypendium doktorskiego Plik DOC  
Dane do dyplomu doktora - (wypełnij, wydrukuj, prześlij pocztą wewnętrzną i elektroniczną:  oraz ) Plik DOC  
Dane do dyplomu doktora habilitowanego - (wypełnij, wydrukuj, prześlij pocztą wewnętrzną i elektroniczną:  oraz ) Plik DOC  
Ankieta oceny działalności naukowej nauczyciela akademickiego dla grupy nauk humanistycznych i społecznych Plik DOC  
Ankieta oceny działalności naukowej nauczyciela akademickiego dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich, nauk o życiu Plik DOC  
Zasady kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski   Plik PDF
 - załącznik 1: wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy / artystyczny Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: sprawozdanie z odbycia stażu naukowego / artystycznego Plik DOC Plik PDF
Zasady i tryb udzielania urlopów naukowych   Plik PDF
 - załącznik 1: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza UPH Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 3: wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu dla celów naukowych Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 4: harmonogram prac planowanych w trakcie urlopu naukowego Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 5: sprawozdanie z realizacji zaplanowanych prac w trakcie urlopu naukowego Plik DOC Plik PDF