Druk Plik
Wzór oświadczenia w trybie art. 4d ust. 1 pkt 1 Plik DOC
Wniosek o wyrażenie zgody na odstąpienie od trybu zapytania ofertowego Plik PDF
Wykaz zapotrzebowań na dostawy w 2019 r. Plik DOC
Wykaz zapotrzebowań na roboty budowlane oraz usługi projektowania i nadzoru budowlanego w 2019 r. Plik DOC
Wykaz zapotrzebowań na usługi w 2019 r. Plik DOC
Zapotrzebowanie na udostępnienie pojazdu służbowego Plik XLS
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.