Pracownicy

Tabela zawiera druki pozostałe
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenie Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Wzór zgłoszenia czynności przetwarzania danych osobowych Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Wzory klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Zapotrzebowanie na udostępnienie pojazdu służbowego Plik DOC   Plik dostępny cyfrowo
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.