Druk Plik
Wniosek o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i oświadczenie Plik DOC Plik PDF
Wzór zgłoszenia czynności przetwarzania danych osobowych Plik DOC Plik PDF
Wzory klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych Plik DOC Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word.