Tabela zawiera wzory druków
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wzór papieru listowego jednostki UPH Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Wzór papieru listowego jednostki UPH z logo jednostki Plik DOC Plik PDF Plik dostępny cyfrowo
Wzór wizytówki jednostki UPH Plik GFX Plik PDF  
Wzór wizytówki jednostki UPH z logo jednostki Plik GFX Plik PDF  
Wzór wizytówki imiennej Plik GFX Plik PDF  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 2007. Dokumenty oznaczone Plik GFXzapisane są w formacie CorelDraw 7.0.