Druk Plik
Wzór papieru listowego jednostki UPH (logo 50-lecia UPH) Plik DOC Plik PDF
Wzór papieru listowego jednostki UPH z logo jednostki (logo 50-lecia UPH) Plik DOC Plik PDF
Wzór wizytówki jednostki UPH Plik GFX Plik PDF
Wzór wizytówki jednostki UPH z logo jednostki Plik GFX Plik PDF
Wzór wizytówki imiennej Plik GFX Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 2007. Dokumenty oznaczone Plik GFXzapisane są w formacie CorelDraw 7.0.