Pracownicy

Rada Instytutu Bilogii AP
W dniu 25 czerwca 2008 r. w Instytucie Biologii AP odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Instytutu Biologii podsumowujące a zarazem zamykające upływającą kadencję. Spotkaniu temu przewodniczyli panowie: prof. dr hab. Marek Żabka – Dyrektor IB i dr Ryszard Kowalski – Z-ca Dyrektora IB. W posiedzeniu uczestniczył JM Rektor Akademii Podlaskiej – prof. dr hab. Edward Pawłowski.

Galeria zdjęć z uroczystości
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/rada_IB/rada_IB_1.jpg| title=|Rada Instytutu Biologii|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/rada_IB/rada_IB_2.jpg| title=|Rada Instytutu Biologii|}{/boxplus}
{boxplus href=|images/AP_2008/photos/rada_IB/rada_IB_4.jpg| title=|Rada Instytutu Biologii|}{/boxplus}