Pracownicy

Aktualności PRACOWNICY

tytulowe
Pracownik Instytutu Informatyki dr Dariusz Mikułowski w dniach od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r. brał udział w projekcie edukacyjnej sieci wymiany wyników badań naukowych pt. "V4+ Academic Research Consortium integrating  databases, robotics and languages technologies". Projekt był finansowany przez Fundusz Vyszehracki, a jego celem było zintegrowanie badań prowadzonych przez partnerów w celu wystąpienia o wspólne wnioski o granty w ramach programu Horizon2020.

Celem projektu było:

  1. Badania porównawcze dla wspólnych eksperymentów i znalezienia partnerów do wniosków o granty w programie Horizon 2012.
  2. Utworzenie wirtualnej sieci naukowej do wymiany wyników badań i jej testowanie.
  3. Powstanie systemu: Robot edukacyjny / system pamięci osobistej - aplikacja wspierająca dostarczanie materiałów edukacyjnych w językach partnerów z uwzględnieniem potrzeb uczniów/studentów niewidomych i słabowidzących.

Całkowity budżet projektu to 18 000 EUR, a budżet przypadający na każdego partnera to ok. 2 000 EUR.

Liderem projektu był Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave (Slovenská technická univerzita v Bratislave) ze Słowacji, a partnerami byli:

  1. Ostravská univerzita, Czech Republic,
  2. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Poland,
  3. Bejczy Antal iRobottechnikai Központ, Óbuda University Węgry,
  4. Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Słowacja,
  5. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Ukraine.

staz oman 01
Environment Society of Oman to pozarządowa organizacja działająca na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego Omanu. To tam na zaproszenie Maïa S. Willson - Research and Conservation Manager, w okresie od 30 sierpnia do 29 września przebywali na stażu naukowym pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych – dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni, oraz dr hab. Artur Goławski prof. uczelni.

Podczas wyjazdu nasi pracownicy badali nisze ekologiczne ptaków migrujących przez obszar Półwyspu Arabskiego. Jesienią i wiosną można tam spotkać kilka gatunków dzierzb, a wśród nich dominują dwa spokrewnione ze sobą gatunki: gąsiorek Lanius collurio i dzierzba rdzawosterna Lanius phoenicuroides. Ptaki te intensywnie żerują przed dalszą podróżą do Afryki. Zbadanie strategii żerowania i wyboru rodzaju ofiary przez każdy gatunek dzierzby to główne cele badań. Działania realizowane w ramach tego projektu badawczego są kontynuacją badań prowadzonych w 2017 roku w Republice Południowej Afryki.

Dodatkowo obaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych uczestniczyli w badaniach behawioralnych kilku gatunków czapli. Doskonałym poligonem badawczym były zbiorniki wodne usytuowane w okolicach miejscowości Sallalah na południu Omanu.  Współpraca z członkami Environment Society of Oman polegała na pracach terenowych, których metodyka była zbliżona do badań migracji dzierzb. Wykonywane były obserwacje zachowań trzech gatunków: czapli białej Ardea alba, czapli modrodziobej Ardeola ralloides i czapli nadobnej Egretta garzetta. Szczególną uwagę poświęcono interakcjom między osobnikami, które mogą świadczyć o dużej konkurencji na bogatych żerowiskach.

W czasie stażu penetrowano atrakcyjne dla ptaków tereny blisko wybrzeża Oceanu Indyjskiego w południowym i środkowym Omanie. Specyfika badań wymagała częstego przemieszczania się w celu lokalizowania żerujących ptaków. Tego typu prace terenowe wiążą się z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu m.in. fotopułapek rejestrujących behawior ptaków, jak i ekwipuneku turystycznego.

Fotogaleria